fetişizm

fetişizm
<fr.>
1. Fetişlərə (bütlərə) sitayiş; qədim din formalarından biri; bütpərəstlik. Fransız maarifçiləri fetişizmə dinin arxaik forması kimi baxırdılar.
2. məc. Bir şeyə kor-koranə inanma, sitayiş etmə.
◊ Əmtəə fetişizmi iqtis. – istehsal münasibətlərinin maddiləşdirilməsi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • fetişizm — is., top. b., Fr. fétichisme 1) İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesnelere tapınma, tapıncakçılık, putperestlik 2) ruh b. Karşı cinsin giysi vb. şeyleriyle cinsel coşku ve doygunluk sağlama …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FETİŞİZM — Fr. Küçük putlara ve heykellere tapma âdeti. Putçuluk. Kadın resimlerine veya heykellere fazlaca sevgi beslemek hastalığı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • putperestlik — is., ği, ruh b., top. b. Fetişizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tapıncakçılık — is., ğı, top. b. Fetişizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”